Het Bundeskartellamt (Duitse mededingingsautoriteit) heeft onlangs weer fikse boetes opgelegd in de foodsector. Er zijn boetes van € 13,2 miljoen opgelegd aan de voedselverpakkingsbedrijven Hans-Willi Böhmer Verpackung und Vertrieb GmbH & Co. KG en Kartoffel-Kuhn GmbH, omdat zij onderling prijsafspraken zouden hebben gemaakt bij de levering van verpakte aardappelen en uien aan hun afnemer Metro. Prijsafspraken en andere kartelafspraken tussen concurrenten zijn verboden op grond van de mededingingsregels. In Nederland ziet de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toe op de naleving van de mededingingsregels en op EU-niveau is dat de Europese Commissie.

Prijsafspraken via telefonisch contact

Volgens het Bundeskartellamt hadden de ondernemingen sinds 2005 telefonisch contact, vooral in de aanloop naar het wekelijkse aanbod dat zij elk deden aan Metro, waarbij zij informatie over hun inkoopprijs van aardappelen en uien uitwisselden. Tevens zouden zij hebben afgesproken dat zij beide dezelfde inkoopprijs zouden hanteren als basis voor het berekenen van de prijs die zij zelfstandig zou aanbieden aan Metro. Daarbij zouden zij ook zijn overeengekomen om de hoogte van verschillende andere kosten, die onderdeel zijn van de prijs, (nagenoeg) gelijk te laten zijn. Daarvan uitgaande betekent dit dat de concurrentie tussen Böhmer en Kuhn beperkt werd, omdat zij bij het vaststellen van hun prijzen voor Metro niet meer (volledig) met elkaar concurreerden.

Clementieverzoek voor deelname aan kartel

Het Bundeskartellamt startte het kartelonderzoek in 2013 naar aanleiding van een clementieverzoek van een bij de overtreding betrokken onderneming op grond van de Duitse clementieregeling. Een clementieverzoek houdt in dat een bij een kartel betrokken onderneming aan de mededingingsautoriteit meldt dat zij deelneemt aan een kartel en daarover informatie aanlevert in ruil voor boete-immuniteit of verlaging van een op te leggen boete.

 

Ook de ACM en de Europese Commissie kennen clementieregelingen. Om clementie (ook wel “leniency” genoemd) te krijgen is verregaande medewerking met de mededingingsautoriteit vereist. Boete-immuniteit wordt over het algemeen toegekend aan de eerste onderneming die het bestaan van een kartel bij de mededingingsautoriteit opbiecht. In het oog moet worden gehouden dat een onderneming die gebruik wil maken van een clementieregeling en boete-immuniteit wil krijgen, het indienen van een clementieverzoek niet kenbaar mag maken aan de andere ondernemingen die deel genomen hebben aan een overtreding van de mededingingsregels. Als een onderneming niet de eerste is om een kartel kenbaar te maken aan de mededingingsautoriteit maar wel voldoende nieuwe informatie kan aanleveren, kan die onderneming een boeteverlaging krijgen. Hetzelfde geldt als de  mededingingsautoriteit al zelf een kartelonderzoek heeft gestart en daarna een clementieverzoek wordt ingediend. Het clementieverzoek en het -proces kennen strikte voorwaarden. Een gedegen voorbereiding is dan ook van cruciaal belang als een onderneming voor clementie in aanmerking wil komen.