Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gevoerd. Andere vereisten stelt de Handelsnaamwet niet.

De handelsnaam hoeft niet als zodanig in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven te staan. Het gaat erom dat de onderneming onder de handelsnaam bekend is en onder die naam haar activiteiten uitoefent. De handelsnaam hoeft niet onderscheidend of origineel te zijn. Beschrijvende handelsnamen, zoals fietswinkel De Mooie Fiets of Snackbar ’t Hoekje, kunnen ook geldige handelsnamen zijn.

 

Het voordeel van beschrijvende handelsnamen is dat ze herkenbaar en makkelijk te onthouden zijn. Niet gek dat beschrijvende handelsnamen juist daarom zo populair zijn. Maar is een beschrijvende handelsnaam ook in juridische zin een goede zet? Om deze vraag te beantwoorden, moet u kijken naar de beschermingsomvang van de handelsnaam.

Beschermingsomvang handelsnaam

Het is verboden een handelsnaam te voeren die ‘verwarringwekkend’ overeenstemt met een andere handelsnaam, die ouder is dan uw handelsnaam. U kunt als houder van een handelsnaam dus optreden tegen concurrenten die een handelsnaam voeren die te veel lijkt op uw handelsnaam, indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar is een aantal factoren van belang:

  • de mate van overeenstemming van de handelsnamen;
  • de aard van de ondernemingen;
  • de vestigingsplaats van de betreffende ondernemingen.

Beschermingsomvang beschrijvende handelsnaam

Over het algemeen geldt, hoe origineler de handelsnaam, hoe groter de beschermingsomvang. Dit betekent dat niet-beschrijvende handelsnamen, bijvoorbeeld handelsnamen met een fantasie-element, een grotere beschermingsomvang hebben dan (volledig) beschrijvende handelsnamen.

 

De afgelopen jaren is er regelmatig geprocedeerd over beschrijvende handelsnamen. Daaruit is gebleken dat rechters beschrijvende handelsnamen wezenlijk anders beoordelen dan niet-beschrijvende handelsnamen. Een van de uitgangspunten is namelijk dat het in principe voor iedereen mogelijk moet zijn om beschrijvende aanduidingen vrij te gebruiken.

 

Uit de rechtspraak volgt dat het gebruik van een volledig beschrijvende handelsnaam, alleen dan onrechtmatig is indien er sprake is van bijkomende omstandigheden. Ook als die verwarringwekkend overeenstemt met een andere handelsnaam. Bij volledig beschrijvende handelsnamen is verwarringsgevaar dus niet voldoende om een verbod te krijgen. Het is nog onduidelijk wat wordt verstaan onder die ‘bijkomende omstandigheden’. Daadwerkelijke verwarring tussen de handelsnamen is in ieder geval géén bijkomende omstandigheid. Expres verwarring scheppen om de klanten van de concurrent weg te kapen, lijkt wel een bijkomende omstandigheid te zijn.

 

Of ook voor deels beschrijvende handelsnamen geldt dat, naast verwarringsgevaar, ‘bijkomende omstandigheden’ vereist zijn, is nog onbeslist. De verwachting is dat de hoogste rechter waarschijnlijk dit jaar daar nog een antwoord op geeft.

Is een beschrijvende handelsnaam een goed idee?

Marketingtechnisch is het wellicht een goed idee om een beschrijvende handelsnaam te kiezen. Deze is tenslotte makkelijk te onthouden, is herkenbaar en het is direct duidelijk waar de onderneming voor staat. In juridische zin kunt u echter beter voor een niet-beschrijvende handelsnaam kiezen. De beschermingsomvang van een niet-beschrijvende handelsnaam is namelijk (veel) groter dan die van een beschrijvende handelsnaam. Als u met een (volledig) beschrijvende handelsnaam met succes wilt optreden tegen een handelsnaam van een concurrent, dan zijn naast verwarringsgevaar, bijkomende omstandigheden vereist. Is daarvan geen sprake, dan is het niet mogelijk om met succes op te treden tegen de concurrent en bescherming in te roepen voor uw (volledig) beschrijvende handelsnaam.

Advies

Wij adviseren dan ook om een handelsnaam te kiezen met daarin een bijzonder, verrassend en in ieder geval onderscheidend element.

Lees ook de whitepaper ‘Optreden tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten’.