Het belang van de juiste toepassing van de staatssteunregels wordt door de Wet terugvordering staatssteun wederom onderstreept. Deze wet is, nadat deze in februari 2018 werd aangenomen, op 1 juli jl. in werking getreden.

Eén van de in het oog springende bepalingen is dat als een overheid ongeoorloofde staatssteun moet terugvorderen, deze wet als grondslag dient. Los daarvan legt deze wet andere verplichtingen op. Nysingh heeft als enig advocatenkantoor gereageerd op de consultatie over deze wet (zie ook p. 23 van de Memorie van Toelichting waarin Nysingh wordt genoemd).

Onrechtmatige staatssteun

Alle overheden, waaronder gemeenten, provincies en overheidsbedrijven, hebben te maken met de staatssteunregels. Die zijn relevant bij bijvoorbeeld grondtransacties, gebiedsontwikkeling, infrastructuur (o.a. havens, stadions), mobiliteit, cultuur en duurzaamheid. In artikel 107, lid 1, VWEU is bepaald wanneer sprake is van staatssteun. Als staatssteun aan de orde is mag deze door de overheid worden verleend aan ondernemingen in de volgende situaties:

  • de staatssteun valt onder een vrijstelling, bijvoorbeeld de AGVV of DAEB-vrijstelling; of
  • de steun wordt aangemeld bij de Europese Commissie en de Commissie geeft goedkeuring.

Het is verboden om buiten deze situaties om steun te verlenen. Wanneer dat toch gebeurt handelt de overheid in kwestie onrechtmatig en is sprake van onrechtmatige staatssteun. Wat er dan kan gebeuren is dat de Europese Commissie na een onderzoek de overheid bij besluit opdraagt om die steun terug te vorderen van de onderneming. Dat onderzoek kan starten na bijvoorbeeld een klacht van een concurrent. De terugvordering moet vervolgens plaatsvinden op basis van de Nederlandse wetgeving.

 

Lees verder hierover op ons Netwerk Overheid & Marktwerking op LinkedIn.

Meer informatie

Voor vragen over deze wet, de staatssteunregels en consequenties voor u als overheid, kunt u contact opnemen met Cees Dekker. Cees is staatssteunspecialist en maakt deel uit van ons team dat overheden adviseert over financiële relaties met verschillende partijen, daarover procedeert bij de rechter en staatssteunmeldingen bij de Europese Commissie begeleidt.