Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Privacyrecht

Privacyrecht. Het privacy team van Nysingh weet er meer van.In het digitale tijdperk waarin we leven is privacy en dataveiligheid niet meer weg te denken. We delen, bewerken en gebruiken grote hoeveelheden informatie. Ontwikkelingen in informatie- en communicatietechnologie bieden ook grote kansen. Uit de praktijk blijkt echter dat veel organisaties het op correcte wijze opslaan, bewerken en uitwisselen van (digitale) persoonsgegevens nog niet (volledig) hebben gewaarborgd. De uitdaging voor veel organisaties is om de juiste balans te vinden tussen het gebruik van persoonsgegevens en de bescherming van privacy.

Voldoet uw organisatie aan de privacyregelgeving?

De bescherming van de privacy- en persoonsgegevens is in verschillende wetten geregeld. De belangrijkste wet op dit gebied is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (‘Wbp’). De Wbp is de Nederlandse uitwerking van de Europese Privacyrichtlijn. Net als Nederland hebben ook de andere Europese lidstaten deze richtlijn uitgewerkt in een eigen nationale wet. Dit heeft echter geleid tot onderlinge verschillen. Om deze onderlinge verschillen gelijk te trekken is er een Europese privacyverordening ontworpen: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe Europese wetgeving sluit aan op technologische ontwikkelingen en globalisering en vervangt nationale privacywetgeving van de EU-landen. De AVG zal vanaf 25 mei 2018 van toepassing zijn in heel Europa.

Voor organisaties is het van belang om aan de huidige wet- en regelgeving te voldoen en hun beleid en processen alvast aan te passen aan de AVG. De Nederlandse privacywaakhond, de Autoriteit Persoonsgegevens, heeft immers vergaande handhavingsbevoegdheden (zoals de mogelijkheid om aanzienlijke boetes op te leggen). Bovendien kan onzorgvuldig gebruik van persoonsgegevens de reputatie van een organisatie en het vertrouwen van derden in de organisatie ernstige schade toebrengen. Wij raden organisaties dan ook aan om te (laten) inventariseren in hoeverre zij voldoen aan de geldende en toekomstige wet- en regelgeving en welke maatregelen door hen nog genomen moeten worden. Uiteraard zijn wij graag bereid daarbij behulpzaam te zijn.

Privacy team

Het Privacy team van Nysingh bestaat uit ervaren juristen in het ICT-recht, intellectueel eigendomsrecht, ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Zij weten welke privacyissues er spelen binnen uw branche (onder andere Zorg, Overheid, Onderwijs, Handel & Industrie)  en benaderen privacyvraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Zij zijn pro-actief en leren u om bewust om te gaan met de regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Zij informeren u over de actuele ontwikkelingen en voorzien u van relevante informatie. Zo weet u altijd tijdig welke maatregelen u moet nemen en hoe u risico’s kunt beperken.

Wat kan het Privacy team voor u betekenen?

  • Geven van (inhouse) workshops/lezingen over privacy wet- en regelgeving;
  • Advisering en beantwoorden van uw (juridische) vragen: voldoet uw organisatie straks aan de AVG en welke (juridische) maatregelen moet u wanneer nemen?
  • Juridische advisering: wanneer is er sprake van een datalek en hoe gaat u om met een datalek?
  • Overeenkomsten: over welke overeenkomsten moet uw organisatie beschikken en wat staat daar in?

AVG

Op 12 december jl. hebben Rutger Ketting en Pim-André van Egmond een online seminar over AVG en de invoering daarvan verzorgd voor onze relaties. Rutger en Pim-André zijn advocaat en gespecialiseerd in privacy-recht en ICT-recht. Tijdens het online seminar is verteld welke voorbereidingen u moet treffen om ervoor te zorgen dat u uw beleid en werkprocessen voor 25 mei 2018 heeft aangepast. Ook hebben zij een stappenplan besproken zodat de deelnemers aan het online seminar concreet aan de slag kunnen met het treffen van deze voorbereidingen.

Wilt u meer informatie over de invoering van de AVG binnen uw organisatie of bent u geïnteresseerd in het stappenplan? Neem dan contact op met Rutger Ketting, E: rutger.ketting@nysingh.nl | T: 038 425 92 40. Hij helpt u graag.

Rechtsgebieden