Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Verzekeringsrecht

De verzekeringssector is volop in beweging. Het aantal claims is de afgelopen jaren toegenomen – verzekerden leggen zich minder vaak neer bij een afwijzing van dekking – en daarnaast wordt de sector geconfronteerd met toenemende (toezicht)regelgeving. De verzekeringsrecht specialisten van Nysingh spelen hierop in. Zij adviseren en procederen voor (her)verzekeraars, (assurantie)makelaars en -tussenpersonen, overheden en (inter)nationale ondernemingen over verzekeringen als AVB, AVP, AO, CAR, BA, casco-, brand-, (goederen)transport- en landmateriaalverzekeringen.


Brede expertise

De verzekeringsrecht advocaten van Nysingh houden zich ook bezig met regreszaken en adviseren bij het opstellen van polisvoorwaarden, bij herverzekering, volmachten en toezichtwetgeving. Hun rol is niet beperkt tot het adviseren en procederen, maar houdt ook bijstand bij preventie, arbitrage en alternatieve geschillenbeslechting in.


AVG verzekerenE-book AVG & Verzekeren | Cyberriskmanagement is meer dan security

Heeft u als verzekeraar ook behoefte aan meer informatie over wat de AVG binnen uw branche voor gevolgen heeft? In het e-book AVG & Verzekeren vertellen Stijn de Zwart en Alexander van Nierop (director Cyber Broking Solution bij Aon), over de juridische aspecten van de AVG en het nut van verzekeren. U kunt het e-book hier downloaden.

 


AVG-scan_verzekeraarsAVG-scan voor Verzekeraars

Heeft u uw privacybeleid al geactualiseerd, nu de AVG per 25 mei 2018 in werking is getreden? Hoe verloopt dat bij u? Weet u of u de juiste stappen heeft ondernomen en of uw documenten wel AVG-proof zijn? De AVG-scan voor Verzekeraars is een juridische scan op maat tegen een vooraf met u afgesproken prijs. Meer informatie over deze scan vindt u hier.

 

Rechtsgebieden