Op 28 april 2020 heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat laten weten

dat een aantal financiële regelingen voor ondernemers verder zal worden uitgebreid. Dit geldt voor de regelingen Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB), Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), de Coronaregeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) en de SEED Capitalregeling. De inhoud van de eerste drie regelingen (BMKB, TOGS, GO) hebben wij op 6 april 2020 uitgebreid besproken in ons overzicht van de financiële regelingen.

 

Voor de BMKB geldt dat de toegang voor ondernemers laagdrempeliger wordt vanwege het feit dat er nu ook kan worden getoetst aan de omzet. Verder wordt de looptijd van een verstrekt krediet verlengd tot vier jaar. Ondernemers komen sinds 28 april 2020 eerder in aanmerking voor de TOGS-regeling. Ondernemers die geen aanspraak konden maken op deze regeling omdat hun nevenactiviteit wel maar hun hoofdactiviteit niet overeenkomt met de in de regeling genoemde Standaard Bedrijfsindeling-codes (SBI-codes), komen nu ook in aanmerking voor de regeling. De overige vereisten blijven van toepassing. Het kabinet heeft inmiddels aan meer dan een kwart van het bedrijfsleven een gift van € 4.000,- gegeven.

 

Met betrekking tot de GO geldt dat het garantieplafond is verhoogd van 400 miljoen naar 10 miljard euro. De looptijd van een krediet bedraagt zes jaar. De garanties zien op bankleningen van minimaal 1,5 miljoen tot maximaal (verruimd) 150 miljoen euro per onderneming. Het garantiepercentage is verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en naar 90% voor het MKB. Op grond van de SEED Capitalregeling verstrekt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat kapitaal aan investeringsfondsen, waardoor innovatieve ondernemingen, waaronder startups, hulp krijgen bij het verkrijgen van risicokapitaal. Het budget van de regeling wordt verhoogd van 22 miljoen naar 32 miljoen euro.

 

Heeft u te maken met de negatieve gevolgen van het coronavirus of vragen heeft over een van bovengenoemde onderwerpen? Wij helpen u graag.