Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Aanbestedingsrecht

Aanbestedende diensten moeten overheidsopdrachten via een Europese aanbestedingsprocedure in de markt zetten, indien de waarde van zo’n opdracht de relevante Europese drempel overschrijdt. Maar ook als sprake is van een onderdrempelige opdracht kan sprake zijn van een (soort) aanbestedingsplicht. Met al uw vragen op dit gebied kunt u bij het team aanbestedingsrecht van Nysingh terecht.

Landelijk actief en brede expertise

De aanbestedingsrechtspecialisten van Nysingh hebben ruime ervaring in de publieke sector, treden op voor zowel ondernemingen als voor regionale overheden zoals provincies, gemeenten en waterschappen, maar ook voor algemene en academische ziekenhuizen en ROC-instellingen. Het team begeleidt daarnaast landelijke aanbestedingen, onder andere voor de Nederlandse politie. Spraakmakend zijn in dat kader de aanbestedingen voor de Nederlandse politie van het dienstwapen en van de voertuigen. In de afgelopen tien jaar is ruime ervaring opgedaan met aanbestedingen van opdrachten in de zorg, ICT-sector, afvalbranche, schoonmaak, catering, kantoormeubilair, bouw en vervoer. Tenslotte wordt regelmatig geadviseerd over complexe aanbestedingsrechtelijke vraagstukken, zoals aanbestedingsrecht en gebiedsontwikkeling, quasi-inhouseproblematiek en de verlening van een alleenrecht.

Snel en oplossingsgericht

Het team kenmerkt zich door juridisch hoogstaande en tegelijkertijd snelle en pragmatische advisering en bijstand, waarbij een vertaling van juridische problemen naar oplossingen centraal staat.


Nysingh netwerkgroep aanbestedingsrecht op LinkedIn

Bent u werkzaam bij een aanbestedende dienst of juist ondernemer en dus potentiële inschrijver? Word dan lid van onze netwerkgroep en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen en activiteiten, zoals online seminars, symposia en cursussen.

Nysingh Netwerk


Kennis van zaken

Jaarlijks publiceren de specialisten van Nysingh de Kroniek Aanbestedingsrecht jurisprudentie in het Tijdschrift voor Aanbestedingsrecht. Daarnaast publiceren ze in Cobouw en Tender Nieuwsbrief, geven ze in-house cursussen en cursussen aan toonaangevende opleidingen, zoals de Grotius Academie en zijn ze allen lid van en actief voor de Vereniging voor Aanbestedingsrecht.


Inkopen, aanbesteden en procederen

De advocaten die zich bezig houden met Europees en nationaal aanbestedingsrecht hebben ruime ervaring met de begeleiding van inkooptrajecten en aanbestedingsprocedures, het adviseren over uitzonderingen op de aanbestedingsregels, het procederen in aanbestedingsgeschillen zowel in kort geding als in bodemprocedures.

 

Rechtsgebieden