Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Aanbestedingsrecht

Aanbestedende diensten moeten overheidsopdrachten via een Europese aanbestedingsprocedure in de markt zetten, indien de waarde van zo’n opdracht de relevante Europese drempel overschrijdt. Maar ook als sprake is van een onderdrempelige opdracht kan sprake zijn van een (soort) aanbestedingsplicht. Met al uw vragen op dit gebied kunt u bij het team aanbestedingsrecht van Nysingh terecht.

Meer


Nysingh netwerkgroep aanbestedingsrecht op LinkedIn

Bent u werkzaam bij een aanbestedende dienst of juist ondernemer en dus potentiële inschrijver? Word dan lid van onze netwerkgroep en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen en activiteiten, zoals online seminars, symposia en cursussen.

Nysingh Netwerk


Kennis van zaken

Jaarlijks publiceren de specialisten van Nysingh de Kroniek Aanbestedingsrecht jurisprudentie in het Tijdschrift voor Aanbestedingsrecht. Daarnaast publiceren ze in Cobouw en Tender Nieuwsbrief, geven ze in-house cursussen en cursussen aan toonaangevende opleidingen, zoals de Grotius Academie en zijn ze allen lid van en actief voor de Vereniging voor Aanbestedingsrecht.


Inkopen, aanbesteden en procederen

De advocaten die zich bezig houden met Europees en nationaal aanbestedingsrecht hebben ruime ervaring met de begeleiding van inkooptrajecten en aanbestedingsprocedures, het adviseren over uitzonderingen op de aanbestedingsregels, het procederen in aanbestedingsgeschillen zowel in kort geding als in bodemprocedures.


Nysingh Vlog Aanbestedingsrecht

In de vlogs worden actuele aanbestedingsrechtelijke onderwerpen kort en bondig besproken.

Rechtsgebieden