Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Serie Online Seminars | Waterschappen


WNRAOnline seminar: ‘Arbeidsrecht en actualiteiten WNRA: de praktijk voor waterschappen’ | 18 juni 2019

Johanneke Liebrand  verzorgt dit seminar.

Dinsdag 18 juni 2019 van 11.00 – 12.00 uur

Deelname is kosteloos.

Tijdens dit online seminar wordt u meegenomen in de civiele arbeidsrechtelijke praktijk. Na een kort overzicht van de arbeidsrechtelijke bronnen (wet- en regelgeving) waarmee u per 1 januari 2020 gaat werken, worden op praktische wijze een aantal inhoudelijke arbeidsrechtelijke thema’s, het omzettingsproces (gedragscode en incorporatiebeding) en de actualiteiten WNRA besproken.

U krijgt inzage in de nieuwe manier van werken op veelvoorkomende arbeidsrechtelijke thema’s zoals aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Tijdens het online seminar krijgt u onder andere antwoord op de volgende vragen:
– hoe ga ik na 1 januari 2020 een arbeidsovereenkomst aan en welke opties heb ik (vast/tijdelijk/flexibel)?;
– wat kan en moet ik doen als een medewerker niet functioneert? Hoe kan ik de arbeidsovereenkomst dan beëindigen en kan ik ook een andere functie opdragen en het salaris aanpassen?

Naast de inhoudelijke thema’s is er ook werk aan de winkel. Zo krijgen de huidige ambtenaren weliswaar van rechtswege een arbeidsovereenkomst, maar moet de binding aan de (nieuwe) cao Waterschappen nog wel geregeld worden. Tijdens dit online seminar hoort u hoe u dat kunt doen en welke andere mogelijkheden u als werkgever nog heeft. Ook zullen alle eigen regelingen gescreend en zonodig aangepast moeten worden zodat ze in het civiele arbeidsrechtelijke systeem passen. De gedragscode vereist daarbij bijzondere aandacht. Tot slot worden de actualiteiten rond de WNRA besproken.

U kunt het online seminar volgen via uw computer, tablet of telefoon. Zo ontvangt u, zonder reistijd en met een investering van slechts een uur, informatie die u direct kunt gebruiken.

Recente online seminars

  • Op donderdag 29 november 2018 presenteerde Jessica de Roos een online seminar over ‘Grondverwerving bij dijkversterkingen’.
  • Op donderdag 7 februari 2019 presenteerde Rense Lubach het online seminar ‘Droogte en wateroverlast, zorgplicht en aansprakelijkheid’.
  • Op donderdag 4 april 2019 presenteerde Matthijs Mutsaers het online seminar ‘Actualiteiten aanbestedingsrecht voor waterschappen: hoe moet u de complexe aanbestedingsregels naleven?”.

Wilt u één van deze online seminars terugkijken? U kunt een terugkijklink aanvragen door een e-mail te sturen naar marketing@nysingh.nl.

Terug naar Nysingh Academy