Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Bestuursrecht

Vergunningen, handhavingszaken, sanctiebesluiten, subsidies. Er worden in Nederland door alle overheidsorganen dagelijks talloze besluiten genomen. Er geldt voor de totstandkoming van besluiten en de manier waarop je daar tegen op kunt komen, één uniforme wet, de Algemene wet bestuursrecht. De besluiten vinden hun basis in bijzondere wetgeving, die weer bestaat uit duizenden regelingen. Bij Nysingh zijn wij dagelijks bezig met het toetsen van besluiten, het adviseren en het procederen daarover voor zowel gemeenten, provincies, waterschappen als andere overheidsorganen.


Theorie algemene wet bestuursrecht toepassen op praktijk

Door hun praktijkervaring en door het iedere dag weer werken met de materie, hebben de specialisten van Nysingh grote ervaring gekregen om de regelgeving toe te passen op een concreet geval. De kunst is daarbij om vaak complexe zaken terug te brengen tot de kern en van daaruit toe te werken naar een – praktische – oplossing.


Zie ook

Rechtsgebieden