Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Onteigeningsrecht

Rondom onteigeningsrecht bestaan veel vragen. De procedure zou te veel tijd kosten en daardoor zou de uitvoering van diverse werken en de realisatie van plannen ernstig worden vertraagd. De procedure zou ingewikkeld en omslachtig zijn. Niet zelden komt de grondverwerving voor de uitvoering van projecten in het gedrang en wordt gewezen op de onteigeningsprocedure. Is die kritiek wel terecht? Naar ons idee niet. De onteigeningsadvocaten van Nysingh hebben veel expertise op het gebied van onteigeningsprocedures.


Ervaring met Nysingh

Grondverwerving en onteigening zijn vaak langdurige projecten die veel specialistische kennis vereisen. Daarbij is een goede samenwerking erg belangrijk, tijdens en voorafgaand aan de procedure. Op die manier kunnen langdurige procedures zoveel mogelijk worden vermeden.

Wie kunnen beter uitleggen hoe het is om met de onteigeningsadvocaten van Nysingh samen te werken dan onze cliënten? In onderstaande videoboodschap vertelt een aantal van hen over hun ervaring met het Team Grondverwerving van Nysingh.

 


Onteigeningsrecht expertise en ervaring

Bij vrijwel alle grote infrastructurele projecten die in Nederland in de afgelopen jaren zijn gerealiseerd (HSL, Betuweroute, A73, Hanzelijn, A50, Ruimte voor de Rivier etc.) zijn onze advocaten betrokken geweest als adviseur van de overheid. Daarnaast treden we ook veel op als adviseur en onteigenings­advocaat voor gemeenten ter realisering van lokale of regionale projecten. Wij adviseren u graag over uw verwervings- en onderhandelings­strategie, het inzetten van het onteigenings­instrument en de wijze waarop de schadeloos­stelling dient te worden berekend. Om samen met u tijdig en tegen een reële schadeloos­stelling de grondverwerving te verzekeren.


Voorkom procedures

Onteigening is een uiterste middel. Maar dat betekent niet dat het pas op het uiterste moment kan worden ingezet. In tegendeel. Het is voor een succesvol verwervingsbeleid voorwaarde dat vroegtijdig tot onteigening besloten wordt. Het moet de eigenaar duidelijk zijn dat, indien hij niet bereid is tegen de in de Onteigeningswet voorgeschreven volledige schadeloosstelling afstand te doen van zijn eigendomsrecht, een onteigeningsprocedure onontkoombaar is en dat de overheid voldoende tijd heeft die procedure af te wikkelen. Als aan die voorwaarden voldaan wordt zal in veel gevallen het voeren van een onteigeningsprocedure uiteindelijk voorkomen kunnen worden.


Onteigeningsblog

Onteigeningsrecht

Blog

Rechtsgebieden