Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Arbeidsrecht

Nieuwe arbeidsovereenkomsten. Problemen met bestaande arbeidsovereenkomsten. Ontslagprocedures. Schadevergoeding en afvloeiing. De ondernemingsraad. Regels rondom medezeggenschap en CAO. Reorganisatie, fusie en overname. Maar ook ziekte en disfunctioneren. Als HR professional heeft u dagelijks te maken met uiteenlopende kwesties op het gebied van arbeidsrecht. En het gaat steeds vaker over een integrale benadering en afstemming met andere disciplines binnen een bedrijf. Over anticiperen op ontwikkelingen binnen en buiten de onderneming.


WAB

De Wet Arbeidsmarkt in Balans zal per 1 januari 2020 gaan. Martine Margadant legt uit waar de wijzigingen zitten:


Download Nysingh’s Modeldossier

Nysingh’s Modeldossier biedt HR-functionarissen handvatten voor de praktijk bij disfunctioneren, verwijtbaar handelen of een verstoorde arbeidsrelatie, inclusief praktische modellen!

Download hier de laatste versie!

 


Online Seminars

De sectie Arbeidsrecht verzorgt iedere maand een online seminar waarin verschillende onderwerpen met betrekking tot het arbeidsrecht worden besproken. U kunt eerder gehouden seminars terugkijken en de presentaties downloaden. Wilt u meekijken? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Nysingh.

Online seminars terugkijken


Stichting bestuurders verliezen mogelijk ontslagbescherming

Allard Bekius verduidelijkt.

Meer


Zie ook

Rechtsgebieden