Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Overheidsaansprakelijkheid

OverheidsaansprakelijkheidOns team overheidsaansprakelijkheid heeft ruime ervaring met diverse mogelijke aansprakelijkheden van gemeenten, waterschappen, provincies, veiligheidsregio’s en politie. Daarbij valt te denken aan aansprakelijkheid in de sfeer van (vernietigde) vergunningen of andersoortige beschikkingen, overheidstoezicht en -handhaving. Maar ook aangelegenheden van openbare orde, weg- en rioolbeheer, ramp- en brandbestrijding, et cetera.

 

Gezien onze expertise in zowel het civiele recht als het bestuursrecht, kunnen wij u adequaat bijstaan in (vaak complexe) vraagstukken op het gebied van overheidsaansprakelijkheid.

Neem hiervoor vrijblijvend contact op met het team Overheidsaansprakelijkheid.

Rechtsgebieden