Zoekresultaten voor COVID-19

Meer mogelijkheden voor staatssteun aan bedrijven tijdens COVID-19

Key takeaways De Tijdelijke kaderregeling voor staatssteun als gevolg van de COVID-19 uitbraak is door de Europese Commissie uitgebreid met twee nieuwe categorieën: achtergestelde leningen en herkapitalisatiesteun. Het totaal aantal steuncategorie

Lees meer

Coronacrisis – COVID-19 en zorg

Tessa van den Ende Annechien Beijering-Beck Eveline Hoogeterp Danielle Zwartjens

Lees meer

Coronacrisis – COVID-19 en Staatssteun

Cees Dekker Ekram Belhadj

Lees meer

Coronacrisis – COVID-19 & mededingingsrecht – ACM

De ACM en de Europese Commissie hebben enige duiding gegeven over hoe zij omgaat met het toezicht op samenwerking tijdens deze crisis. De onzekerheid waar bedrijven tegenaan lopen als zij willen samenwerken wordt daarmee nog niet volledig weggenomen.

Lees meer

Coronavirus – COVID-19 & de Overheid

Carola van Andel Vera Textor Mark Tunnissen

Lees meer

Coronavirus – COVID-19 & Compliance en Corporate

Bart Terhorst Evelien Schiffer-Boerrigter

Lees meer

Coronavirus – COVID-19 & Contractenrecht, Ondernemingsrecht

Rob Klein Huub van Haastert

Lees meer

Coronavirus – COVID-19 & Financiering, Herstructurering en Insolventie

Maarten Wevers Diana Gunckel

Lees meer

Coronavirus – COVID-19: Arbeidsrecht voor de overheid en onderwijs en Onderwijsrecht

Johanneke Bos Henry van Essen

Lees meer

Coronavirus – COVID-19 & Arbeidsrecht

Martijn van de Mortel Jolanda Krijgsman Wilco Nieuwenhuis

Lees meer

Overmacht of onvoorziene omstandigheid in de bouw door COVID-19

Wel moet daarvoor worden voldaan aan de eis: dat de tekortkoming, die is ontstaan, niet voorzienbaar was (dat lijkt bij COVID 19 wel het geval); er geen redelijk alternatief mogelijk is om toch na te komen (als bijvoorbeeld bouwmaterialen niet lever

Lees meer

Wat zijn de gevolgen van de Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid voor het bestuursrecht?

In dit artikel gaan wij in op de relevantie van het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid voor de bestuursrechtelijke praktijk’ (Kamerstukken II, 2019-2020, 35434, nr. 2). Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel op 16 maar

Lees meer

Richtsnoeren COVID-19

De Europese Commissie heeft oog voor de noodsituatie die in de EU door de Covid-19-crisis is ontstaan en licht toe welke mogelijkheden en flexibiliteit het Europees aanbestedingsrecht biedt in Richtsnoeren die op 1 april 2020 zijn gepubliceerd (hiern

Lees meer

Ruime(re) mogelijkheden voor overheidssteun tijdens COVID-19

Key takeaways De Tijdelijke kaderregeling voor staatssteun als gevolg van de COVID-19 uitbraak is door de Europese Commissie uitgebreid met vijf nieuwe categorieën en gewijzigd en verduidelijkt op bepaalde punten. De steuncategorie op grond waarvan

Lees meer

COVID-19 en de algemene vergadering

Deze vindt plaats op het kantoor van de vennootschap of in een plaatselijke vergaderruimte. De aandeelhouders komen in het voorjaar graag bijeen om de stand van zaken van het bedrijf te bespreken en om besluiten te nemen. Het kabinet heeft de nodige

Lees meer

Commerciële contracten en het Covid-19 virus

Een overzicht van de meest gestelde vragen en onze antwoorden delen wij graag. Kun je van overeengekomen afname- of leveringsverplichtingen af door het Corona-virus? Levert het Corona-virus overmacht op? Kunnen overmachtsituaties contractueel word

Lees meer

COVID-19 en noodsteun: mogelijkheden staatssteun

De Commissie beschouwt de COVID-19 uitbraak als een buitengewone gebeurtenis in de zin van artikel 107, lid 2, sub b, van het Verdrag. Dat betekent dat steunmaatregelen van de overheid voor ondernemingen verenigbaar zijn, mits de staatssteun gericht

Lees meer

Coronavirus – COVID-19

Aarzel niet om contact op te nemen met een van onze specialisten via corona@nysingh.nl. Of klik hieronder op een thema voor meer informatie en onze specialisten.

Lees meer

Coronavirus: uitbreiding en versoepeling diverse financiële regelingen voor ondernemers

dat een aantal financiële regelingen voor ondernemers verder zal worden uitgebreid. Dit geldt voor de regelingen Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB), Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), de Coronaregeling Garantie O

Lees meer

Reddingsplan zorgverzekeraars voor de ‘kleine’ zorgaanbieders

dat wil zeggen zorgaanbieders met een jaaromzet tot 10 miljoen euro en die op dit moment zorg verlenen die valt onder de basisverzekering of de aanvullende verzekering. Veel van deze zorgaanbieders kunnen sinds de uitbraak van corona aanzienlijk mind

Lees meer

Digitaal vergaderen officieel mogelijk

Op 7 april jl. publiceerde Nysingh over de op handen zijnde noodwet, die het onder andere mogelijk zou maken om tijdelijk via elektronische middelen te communiceren waar normaliter fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven. Da

Lees meer

Contracteren in tijden van Corona: nieuwe clausules voor (aannemings-) overeenkomsten en inschrijvingen

Onzekerheid bij het aanbestedingsproces, beschikbaarheid van personeel, levering van grondstoffen en materialen, gestart werk dat stil komt te liggen, etc. Hoe hier mee om te gaan?   Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven,

Lees meer

Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

Op 9 april 2020 is de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba bekendgemaakt en onmiddellijk in werking getreden (Staatsblad 2020/113). Deze w

Lees meer

Digitaal vergaderen

Op 1 april jl. publiceerde Nysingh over problematiek voor wat betreft de komende algemene vergaderingen. Het voorstel van minister Dekker dat afgelopen vrijdag 3 april is goedgekeurd door de ministerraad, maakt het mogelijk om tijdelijk via elektroni

Lees meer
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages